warsztaty integracyjne dla grup

Warsztaty kreatywnie integrujące:

- dla grona pedagogicznego i dyrekcji
- dla grupy rodziców (uczniów wybranej klasy) i wychowawcy klasy
- dla klasy i Wychowawcy

 

Uzyskaj więcej informacji o dostępności i terminach zajęć pomyslowyswiat@pomyslowyswiat.edu.pl

Początki bywają trudne, zarówno dla tworzącego się grona pedagogicznego w nowopowstałej placówce jak i dzieci w nowoutworzonej klasie, czy ich rodziców. Nagle grupa nieznanych sobie osób, ma stać się jedną drużyną i grać w jednym zespole.

Proponowane warsztaty są wspaniałą, pełną humoru okazją nie tylko do poznania się i przełamania pierwszych lodów, ale także zbudowania więzi, która zaprocentuje w sytuacji, kiedy pojawi się prawdziwy problem. Zajęcia przyczyniają się do wytworzenia pozytywnego modelu relacji, dobrej atmosfery, wzmocnienia zaufania i udoskonalenia komunikacji.

Warunkiem koniecznym jest by integrowana grupa pojawiła się na zajęciach w całości, była przygotowana przez koordynatora pomysłu czemu ma służyć spotkanie i jak będzie przebiegało ( koordynator otrzymuje dane od trenera, który poprowadzi spotkanie) oraz by warsztaty odbyły się w początkowej fazie współpracy danej grupy, a nie zostały zorganizowane gdy już dojdzie do konfliktu.

Zadania:

  • poznanie się i wywołanie poczucia jedności w grupie
  • ćwiczenia i procesy integrujące grupę, zwiększające wzajemne zaufanie i otwartość
  • zacieśnienie współpracy pomiędzy członkami zespołu
  • spojrzenie na współpracę w zespole w nieformalnej atmosferze
  • pomoc w odkrywaniu własnych możliwości twórczych oraz przezwyciężanie barier poznawczo- emocjonalnych i motywacyjnych utrudniających aktywność twórczą

opanowanie umiejętności stosowania w sytuacjach problemowych wybranych technik i metod twórczego rozwiązywania problemów

Cele szczegółowe:

  • kształtowanie postawy otwartości wobec innych
  • wzmocnienie więzi grupowej
  • integracja grupy
  • kształtowanie zachowań asertywnych i empatycznych
  • stymulowanie oryginalności i pomysłowości

 

MIEJSCE SPOTKANIA: przestronna, jasna sala lekcyjna bądź gimnastyczna z możliwością zajęcia miejsca w kręgu, krzesła, stoliki

MATERIAŁY: wszystkie materiały przygotowuje osoba Prowadząca

CZAS TRWANIA: około 120min.140 min.

LICZBA UCZESTNIKÓW : 20-28 osób