treningi myślenia twórczego kl.1-4

treningi myślenia twórczego kl.1-4, 30 spotkań w roku

Jeśli aktualnie prowadzimy rekrutację w Twojej szkole, wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapisz dziecko na pierwszą lekcję
FORMULARZ

 

Wiesz, co robimy na zajęciach ?

 • zdradzamy dzieciom tajniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • bawimy się wyobraźnią tworząc nowe pomysły lub zestawiając stare w nowy sposób,
 • odwracamy kota ogonem,
 • szukamy dziury w całym ,
 • ustalamy zalety i wady różnych obiektów i sytuacji,
 • odnajdujemy zalety w wadach i wady w zaletach,
 • szukamy nowych zastosowań,
 • przewidujemy konsekwencje i myślimy nad tym co by było gdyby…,
 • zadajemy dzieciom trudne pytania bazując na ich ciekawości świata i wiedzy,
 • przezwyciężamy sztywne, stereotypowe myślenie,
 • udoskonalamy, modyfikujemy, przetwarzamy,
 • rozwiązujemy łamigłówki i zagadki lateralne,
 • zadajemy pytania, kombinujemy
 • dziwimy się, drążymy tematy, szukamy
 • współdziałamy przy wspólnych projektach
 • pobudzamy do zaradności, podejmowania inicjatywy

 

Efektem ubocznym naszych spotkań jest narodzenie się nowego nawyku myślowego nastawionego na poszukiwanie rozwiązań. Naturalnym stanem umysłu staje się wówczas zadawanie pytań i dziwienie się.

Cierpliwie słuchamy tego co mają nam do powiedzenia dzieci , budujemy z nimi więź bo wierzymy w pozytywną komunikację, która zapewnia sukces we wzajemnym inspirowaniu się, pobudzaniu do myślenia, współpracy i dobrej zabawie.

Nasze zajęcia są dynamicznym splotem zadań, ćwiczeń, gier, zagadek. Wszystko co robimy ma charakter zabawy, wymieniania się pomysłami i doświadczeniami . Na bazie swoich pomysłów tworzymy inne. Każde zadanie zawsze omawiamy z dziećmi w kole, co pozwala całej grupie powiększyć bazę pomysłów na dany temat, ale jednocześnie oswaja z wypowiadaniem się na forum . Dodatkowo wymaga wyćwiczenia empatycznego słuchania. Tworzymy inspirujące historie, które stają się bazą do dyskusji, wymieniania się poglądami, dzielenia opiniami, stawiania jak największej liczby pytań otwartych lub wstępem do zastosowania nowej techniki.

Co to są te „Kroki” ? Jak realizujemy program?

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 45-50 minut,  w grupach 8-14 osób.   Choć grupa stanowi różnorodny zlepek typów osobowości i umysłowości każdy jej członek uzyskuje podczas treningu wsparcie i informację zwrotną ze strony trenera i grupy. Każde kolejne zajęcia są konsekwencją poprzednich. Wyrobienie nowych nawyków myślowych wymaga systematyczności, ciągłości i  zaangażowania, a trening twórczości, to tak naprawdę proces rozłożony na całe życie.

Podzieliliśmy nasz projekt na 4 Kroki, które możecie z nami wykonać zmierzając w kierunku  k r e a t y w n o ś c i. Trening jest  mistrzowskim uzupełnieniem edukacji na poziomie wczesnoszkolnym. W odczuciu  uczestnika jest rozbudzającą wyobraźnię przygodą i zabawą. Dziecko może przejść z nami całą lub ułamek drogi, czyli może dołączyć do grupy lub ją opuścić w dowolnym momencie. By zrobić  Krok musi jednak pracować 30 h. Kroki są zatem umownymi odcinkami, metaforą nabytych umiejętności i zdobytej wiedzy, która prowadzi do całkowitego wtajemniczenia, a więc osiągnięcia poziomu, w którym rozwiązywanie twórczych problemów nie będzie rodziło dla uczestnika  większych trudności. W każdym Kroku, bez względu na wiek grupy, dzieci poznają i ćwiczą te same wybrane metody twórczego myślenia jak: brainstorming, metaplan, odwracanie, analiza wartości, metafory, giełda pomysłów, metoda skojarzeniowa, zastosowanie myślenia intuicyjnego, myślenie lateralne, kruszenie, burza pytań, technika 6 kapeluszy, tyle że treści te, są im przekazywane w sposób adekwatny do ich wieku i rozumienia, a poziom zaawansowania zadań nad problemem w poszczególnych Krokach wzrasta, co jest naturalnym stanem, gdyż grupa coraz lepiej się zna, lepiej ze sobą współpracuje a jej działanie jest coraz bardziej otwarte na poszukiwanie. W końcowej fazie pracy (krok 3 i 4 ) dzieci tworzą wspólnotę. Pomysły powstają  bez większego wysiłku i  w dużej ilości. Zanika poczucie indywidualnej własności pomysłu. Uczestnicy mają już wszelkie podstawy do wykorzystywania poznanych technik i metod w praktyce, dlatego w tej fazie najlepiej udają się sesje twórczego rozwiązywania problemów, a ich praca staje się niezwykle inspirująca.

Po pierwszych 30 godzinach współpracy dziecko otrzymuje dyplom ukończenia Treningu Myślenia Twórczego Krok 1- „ pierwsze wtajemniczenie”.

Po ukończeniu 60 godzin Treningu Myślenia Twórczego Krok 2- „ twórcza przygoda”.

Po ukończeniu 90 godzin Treningu Myślenia Twórczego Krok 3- „ twórcza podróż”.

Po ukończeniu 120 godzin Treningu Myślenia Twórczego Krok 4- „pomysłowy ja”.

Pamiętaj, że Twoje dziecko może realizować program od kroku 1 po krok 4 w kolejnych latach edukacji wczesnoszkolnej. Wówczas uzyskujemy najlepszy efekt. Może jednak dołączyć do grupy w dowolnym momencie i pracować na swój Krok 1 w kierunku kreatywności, nawet z grupą, która zdobywa właśnie swój krok 3.