formularz zgłoszeniowy na zajęcia

formularz zgłoszeniowy na zajęcia

*Wypełnienie formularza pozwala  nam  ustalić na początku roku szkolnego, listę osób zainteresowanych zajęciami, ewentualny kształt grup, dogodny dla niej  termin zajęć, oraz daje możliwość  skontaktowania się z Państwem w celu przekazania tych informacji. Nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o korzystaniu z naszych treningów i warsztatów.

Przystąpienie do kursu następuje JEDYNIE  po zapoznaniu się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach i  podpisaniu umowy, którą otrzymają Państwo droga mailową, po PIERWSZEJ lekcji, która dla nowych uczestników jest lekcją pokazową, bezpłatną i całkowicie niezobowiązującą. Lekcja pokazowa, dla osób kontynuujących zajęcia, jest jednocześnie pierwszą lekcją z 30 godzinnego treningu.

 

    Wiem, że powyższa zgoda jest dobrowolna, ale konieczna do złożenia niniejszej deklaracji oraz udziału w dalszym procesie związanym z zawarciem/kontynuacją umowy o przeprowadzenie Treningu Myślenia Twórczego - kurs 30 zajęć po 45 min. w roku szkolnym (dalej TMT).

    Informacje o administratorze oraz o zasadach przetwarzania danych osobowych - czytaj